Το κάπνισμα "σκοτώνει" τις βιταμίνες

2017-08-17

Οι καπνιστές, συγκριτικά με τους μη καπνιστές αλλά και τους πρώην καπνιστές, έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμινών και συγκεκριμένα βιταμίνης C, E και Β12. 

Μελέτες καταδεικνύουν ότι οι καπνιστές, συγκριτικά με τους μη καπνιστές αλλά και τους πρώην καπνιστές, έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμινών και συγκεκριμένα βιταμίνης C, E και Β12.

Ειδικότερα για τη βιταμίνη C, ενδεικτικά ένα τσιγάρο καταστρέφει 25-100 mg βιταμίνης.

Εκτός από την καταστροφή των βιταμινών, έχει βρεθεί ότι το κάπνισμα προκαλεί υψηλό οξειδωτικό στρες εξαιτίας της παραγωγής υψηλών επιπέδων ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Το οξειδωτικό στρες συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία επικίνδυνων φλεγμονών σε όλα τα όργανα του σώματος.